RSVP

RSVP lub R.S.V.P. jest to skrót zwrotu francuskiego – Repondez s’il vous plaî, co oznacza w tłumaczeniu – Proszę odpowiedzieć, jeśli łaska. Skrót taki umieszczamy na zaproszeniach, gdy oczekujemy potwierdzenia zamiaru przybycia gości. Para Młoda ponosi koszty imprezy i chce dokładnie zaplanować ilość miejsc, posiłków, alkoholu.

Zaproszeni goście najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną uroczystością powinni potwierdzić swoje przybycie lub absencję. Dotyczy to zwłaszcza osób zapraszanych na wesele. Osoby niemogące pojawić się na zaślubinach powinni przesłać list z gratulacjami.


j

Facebook

Google Plus

Vimeo

Ta strona używa ciasteczek. Więcej informacji.

Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.


Źródło: wikipedia.org


Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Zamknij